Sowix

Frakcja wdychalna

Pyły są jednym z najczęściej występujących czynników, których oddziaływanie może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Pyłem określamy zbiór cząstek stałych o różnej wielkości, które wyrzucone w powietrze, pozostają w nim przez pewien czas. Frakcja wdychalna pyłu są to cząstki o wymiarach poniżej 100μm, które są zatrzymywane w górnym odcinku dróg oddechowych, obejmującym nos, jamę ustną, gardło i krtań, a następnie wydalane ze śluzem.

 

 

Do najczęściej spotykanych pyłów frakcji wdychalnej w środowisku pracy zaliczamy:


Pyły drewna

 

Pyły drewna, powstają jako produkt uboczny obróbki i przerobu drewna oraz płyt drewnopochodnych, przede wszystkim w tartakach, zakładach meblarskich i stolarskich. Od 2020 roku każdy rodzaj pyłu drewna zaliczany jest do czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Istnieją wyniki badań ukazujące zależność między narażeniem na pyły drewna, a rakiem gruczołowym oraz rakiem płaskonabłonkowym błon śluzowych nosa i zatok przynosowych. Ponadto drażniące i uczulające działanie pyłów drewna wynika z obecności związków chemicznych naturalnie w nim występujących. Należą do nich między innymi: fenole, flawonoidy, glikozydy, antrachinony i kumaryny.

 

 

Skutki oddziaływania pyłów drewna na organizm:

 

 • zewnętrzne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • kontaktowe drażniące zapalenie skóry
 • zapalenie nosogardzieli, krtani, zatok
 • rak nosa, zatok przynosowych
 • pokrzywka kontaktowa
 • podrażnienie oczu
 • nieżyt nosa
 • astma

 

 

352ian-schneider-iqbc4vu4ypq-unsplash.jpg

 

 

Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla pyłów drewna wynosi 3 mg/m3. W przypadku gdy stężenie pyłu przekracza 1 NDS praca nie powinna być kontynuowana do czasu wprowadzenia urządzeń ograniczających poziom zapylenia na stanowisku pracy lub dobranych środków ochrony indywidualnej. Do działań korygujących należą m.in.

 

 •  stosowanie środków ochrony indywidualnej – maski przeciwpyłowe
 • w miarę możliwości wprowadzenie zmian technologi produkcji
 • stosowanie odciągów pyłowych przy maszynach
 • zwilżanie obrabianego materiału

 

Jak często badać czynniki rakotwórcze?

 

Obowiązek i częstotliwość wykonania przez pracodawcę pomiarów czynników rakotwórczych lub mutagennych na stanowiskach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 279).  Zgodnie z jego treścią pomiary wykonuje się:

 

 

 • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk
   
 • co najmniej raz na trzy miesiące — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)
   
 • co najmniej raz na sześć miesięcy — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS

 
Pyły mąki

 

Pyły mąki pochodzą z drobno zmielonych ziaren roślin zbożowych i niezbożowych. Największe narażenie zawodowe na działanie pyłów mąki występuje w piekarniach i młynach zbożowych. Ponadto duże narażenie odnotowano również w wytwórniach makaronu, cukierniach, wytwórniach pasz dla zwierząt oraz w rolnictwie. Konsekwencjami przewlekłego narażenia ludzi na pyły mąki jest działanie uczulające. Mąka pszenna zawiera co najmniej 40 alergenów, które mogą powodować niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników. Dodatkowo narażenie na pyły mąki często prowadzi do patologicznego ścierania szkliwa zębów. Pył przylega do powierzchni zębów i dziąseł tworząc powłokę, skutkuje to ścieraniem tkanek twardych zęba.

 

 

Skutki oddziaływania pyłów mąki na organizm:

 

 • patologiczne ścieranie zębów
 • zapalenie spojówek
 • częste kichanie
 • reakcje skórne
 • nieżyt nosa
 • astma
197baker-4840960-1920.jpg

 

 

Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla pyłów mąki wynosi 2 mg/m3.

 

Jak często badać stężenie pyłów mąki?

 

 • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk

 • raz na dwa lata jeśli wyniki badań są powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)

 • co najmniej raz w roku jeśli wyniki badań są powyżej 0,5 wartości NDS

 

 

 

Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki

 

Kolejnym często spotykanym szkodliwym czynnikiem w środowisku pracy są pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki. Mogą one oddziaływać na narażonego pracownika prozapalnie, alergizująco, toksycznie oraz drażniąco. Największe narażenie zawodowe na działanie tych pyłów występuje w szwalniach, przetwórstwach owocowych, tekstylnych oraz wytwórniach pasz. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji wdychalnej pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki wynosi 4 mg/m3. 

 

 

Skutki oddziaływania pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki:

 

 • zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • alergiczny nieżyt nosa
 • byssinoza

 

863sewing-machine-working.jpg

 

 

 

Jak często badać stężenie pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki?

 

 • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk

 • raz na dwa lata jeśli wyniki badań są powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)

 • co najmniej raz w roku jeśli wyniki badań są powyżej 0,5 wartości NDS

 Nasze laboratorium wykonuje również pomiary stężeń pyłowych czynników - frakcja wdychalna:

 • pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność
 • węgiel magnezu wapnia (dolomit)
 • węgiel (kamienny, brunatny)
 • węglik krzemu, niewłóknisty
 • gips - siarczan (VI) wapnia
 • cement portlandzki
 • apatyty i fosforyty
 • grafit syntetyczny
 • ditlenek tytanu
 • grafit naturlalny
 • sadza techniczna
 • kaolin
 • talk

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem