Sowix

Frakcja respirabilna

Pyły są jednym z najczęściej występujących czynników, których oddziaływanie może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Pyłem określamy zbiór cząstek stałych o różnej wielkości, które wyrzucone w powietrze, pozostają w nim przez pewien czas. Frakcja respirabilna pyłu są to cząstki o wymiarach poniżej 7μm, które docierają bezpośrednio do pęcherzyków płucnych. Frakcja respirabilna jest najgroźniejszą frakcją pyłu.

 

 

 

Do najczęściej spotykanych pyłów frakcji respirabilnej w środowisku pracy zaliczamy: Krzemionka krystaliczna

 

Krzemionką krystaliczną nazywamy grupy minerałów zbudowanych z ditlenku krzemu. Najbardziej rozpowszechnione odmiany krystalicznej krzemionki to kwarc i krystobalit. Największe narażenie zawodowe na działanie krzemionki krystalicznej występuje przy wydobyciu węgla, produkcji materiałów budowlanych, szkła, ceramiki, krzemu metalicznego. Od 2020 roku krzemionka krystaliczna zaliczana jest do czynników o działaniu rakotwórczym. Więcej informacji znajduje się w zakładce Krzemionka Krystaliczna - kwarc, krystobalit.
 


Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki


Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki mogą oddziaływać na narażonego pracownika prozapalnie, alergizująco, toksycznie oraz drażniąco. Największe narażenie zawodowe na działanie tych pyłów występuje w szwalniach, przetwórstwach owocowych, tekstylnych oraz wytwórniach pasz. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji respirabilnej pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki wynosi 2 mg/m3.Skutki oddziaływania pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki:

 

 

 • zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • alergiczny nieżyt nosa
 • byssinoza

   
851man-working-in-printing-house-with-paper-and-paints.jpg

 

 

Jak często badać stężenie pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki?


 

 • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk

 • raz na dwa lata jeśli wyniki badań są powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)

 • co najmniej raz w roku jeśli wyniki badań są powyżej 0,5 wartości NDS 

Spaliny silnika Diesla

 

Spaliny silnika Diesla są to mieszaniny kilkuset związków chemicznych, powstające w wyniku niedoskonałego spalania oleju napędowego i silnikowego oraz zawartych w nich modyfikatorów i zanieczyszczeń. Narażenie zawodowe na substancje chemiczne wchodzące w skład spalin emitowanych przez silniki Diesla występuje między innymi wśród kierowców samochodów, pracowników zajezdni autobusowych, pracowników kolei, operatorów dźwigów, wózków widłowych jak również górników i strażaków. Spaliny Diesla są przyczyną ostrych i przewlekłych szkodliwych zmian w układzie oddechowym, głównie w postaci astmy oraz w układzie sercowo‐naczyniowym.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 roku (Dz. U. 2021r. poz. 279) spaliny emitowane z silników Diesla zaliczamy do czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

 

Skutki oddziaływania spalin emitowanych z silnika Diesla:

 

 • chroniczne zaburzenia w układzie oddechowym
 • podrażniene błony śluzowej oczu 
 • bóle i zawroty głowy
 • nowotwór płuc

 

 

 

376luke-besley-k5l-zbrspds-unsplash.jpgWartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) spalin silników Diesla wynosi 0,5 mg/m3, natomiast od 20 lutego 2023 roku wartość NDS spalin silników Diesla będzie wynosiła 0,05 mg/m3.


Jak często badać spaliny silników Diesla?

 

Obowiązek i częstotliwość wykonania przez pracodawcę pomiarów spalin silników Diesla reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 279) dotyczące czynników rakotwórczych i mutagennych na stanowiskach pracy. Zgodnie z jego treścią pomiary wykonuje się:

 

 

 • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk

 • co najmniej raz na trzy miesiące — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)

 • co najmniej raz na sześć miesięcy — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
   

 

Nasze laboratorium wykonuje również pomiary stężeń pyłowych czynników - frakcja respirabilna:

 • węgiel (kamienny, brunatny)
 • cement portlandzki
 • apatyty i fosforyty
 • grafit naturalny
 • talk

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem