Sowix

Szkolenie dla stanowisk robotniczych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Pierwsze szkolenie okresowe robotnicze przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata (wyjątek stanowią posady określane jako szczególnie niebezpieczne i uciążliwe dla zdrowia, osoby wykonujące na nich pracę muszą przechodzić okresowe szkolenie BHP nie rzadziej niż 1 raz na rok). Czas trwania szkolenia w trybie tradycyjnym to minimum 8 godzin lekcyjnych.Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości z zakresu:  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metodami ochrony przed tymi zagrożeniami  •  postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.
57sol-tzw3fcjuipm-unsplash.jpgPo ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem