Sowix

Szkolenie dla służb BHP

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Pierwsze szkolenie okresowe pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Czas trwania szkolenia to minimum 32 godziny lekcyjne.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości z zakresu:


  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy


  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami


  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
30umit-yildirim-9ob46apmbc4-unsplash.jpg
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.).

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem