Sowix

Szkolenie dla służb BHP w systemie samokształcenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Pierwsze szkolenie okresowe pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.). Jest to forma szkolenia, która umożliwia uzyskanie lub aktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie dostarczonych materiałów, takich jak program nauczania, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń i pytań kontrolnych.Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości z zakresu:

 

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

216burst-kuqqarjjuw0-unsplash.jpg
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem