Sowix

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Pierwsze szkolenie okresowe administracyjno-biurowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pracodawca zobligowany jest przeprowadzić szkolenie okresowe pracowników w zakresie BHP, jeżeli jego rodzaj przeważającej działalności zakwalifikowany jest do grupy działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka.

 

 

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu:  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą


  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników


  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy


  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
101jeshoots-com-ltnvqhdkkmw-unsplash.jpg

 Oferujemy szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno-biurowych zarówno w trybie tradycyjnym jak również metodą samokształcenia kierowanego (forma szkolenia, która umożliwia uzyskanie lub aktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie dostarczonych materiałów, takich jak program nauczania, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń i pytań kontrolnych).
Pracodawca zwolniony jest z obowiązku zapewnienia okresowych szkoleń BHP pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno – biurowych tylko wtedy, gdy:

 

  • rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka

  • z oceny ryzyka zawodowego nie wynika, że szkolenie okresowe jest konieczne.

 

 

 

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem