Sowix

Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w systemie samokształcenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami. Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierującymi pracownikami powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie samokształcenia kierowanego (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.). Jest to forma szkolenia, która umożliwia uzyskanie lub aktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie dostarczonych materiałów, takich jak program nauczania, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń i pytań kontrolnych.Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości z zakresu:


 

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. 

420scott-graham-oqmzwnd3thu-unsplash.jpg

 


Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem