Sowix

Pomiary elektryczne - pomiary izolacji, pętla zwarcia

Najskuteczniejszą metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe. Metoda polega na automatycznym wyłączeniu zasilania w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia dotykowego na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. Elementy przewodzące urządzenia połączone są z przewodem ochronnym sieci. W momencie pojawienia się na nich niebezpiecznego napięcia dotykowego, nastąpi przepływ prądu w obwodzie faza - przewód ochronny, który nazywany jest prądem zwarciowym. Przepływ tego prądu spowoduje zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego, a w konsekwencji wyłączenie zasilania.

 Oferujemy pomiary elektryczne dla celów BHP:
  • pomiary pętli zwarcia


  • pomiar rezystancji izolacji

 

814electrician-1080586-1920.jpg
Aby sprawdzić stopień ochrony określonego urządzenia wykonuje się pomiary pętli zwarcia. Podczas pomiaru pętli zwarciowej wykonywane jest „sztuczne zwarcie” – przyrząd dokonuje pomiaru napięcia bez obciążenia oraz podczas krótkotrwałego obciążenia rezystorem zwarciowym. Impedancja pętli zwarciowej jest wyliczona na podstawie różnicy spadków napięć.Kolenym istotnym pomiarem dotyczącym bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania instalacji jest pomiar rezystancji izolacji. Pomiary wykonywane są ze względu na ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową. Dobra izolacja to gwarancja ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji.
Nasza firma dysponuje wielofunkcyjnym miernikiem parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-530, który umożliwa precyzyjne pomiary parametrów instalacji elektrycznych. Umożliwia on wykonanie wszystkich pomiarów związanych z ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym opisanych w normie PN-HD 60364-6. 

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem