Sowix

Mikroklimat zimny

Czym jest mikroklimat?

 

Jest to całokształt zmian fizycznych czynników meteorologicznych w badanym, ograniczonym miejscu. Do głównych parametrów mikroklimatu, na podstawie których dokonuje się oceny obciążenia termicznego należą: temperatura powietrza, temperatura promieniowania cieplnego powietrza, wilgotność powietrza, prędkość ruchu powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Żeby wyznaczyć ekspozycję ważne jest wyznaczenie prawidłowego tempa metabolizmu oraz izolacyjności cieplnej odzieży.

 

Mikroklimat zimny wystepuje gdy ilość ciepła generowanego przez organizm jest niedostateczna w stosunku do odbierania ciepła z organizmu człowieka przez otaczające środowisko. Wykonywany jest w środowisku pracy, w którym temperatura jest niższa niż 10°C. Do przykładowych stanowisk pracy możemy zaliczyć: pracowników chłodni oraz pracowników magazynowych.

 

Zmiany w funkcjonowaniu organizmu w mikroklimacie zimnym:

 

 

  • spowolnienie przewodzenia bodźców nerwowych
  • zmniejszenie elastyczności mięśni
  • zwiększenie tempa metabolizmu
  • wychłodzenie organizmu

 

755beautiful-frost-pattern-on-a-window.jpgPrzypominamy pracodawcom, że pracownicy narażeni na mikroklimat zimny muszą mieć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności w takich warunkach. Ponadto przedsiębiorcy zobligowani są wyposażyć pracowników w specjalną odzież ochronną oraz zapewnić gorące napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

 

Pracodawca ma obowiązek wykonywania pomiarów:

 

  •  w przypadku występowania mikroklimatu zimnego badania i pomiary wskaźników mikroklimatu wykonuje się raz w roku. Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartości wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca może wykonywać je raz na dwa lata.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem