Sowix

Mikroklimat gorący

Czym jest mikroklimat?

 

Jest to całokształt zmian fizycznych czynników meteorologicznych w badanym, ograniczonym miejscu. Do głównych parametrów mikroklimatu, na podstawie których dokonuje się oceny obciążenia termicznego należą: temperatura powietrza, temperatura promieniowania cieplnego powietrza, wilgotność powietrza, prędkość ruchu powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Żeby wyznaczyć ekspozycję ważne jest wyznaczenie prawidłowego tempa metabolizmu oraz izolacyjności cieplnej odzieży.

 

Mikroklimat gorący występuje gdy ilość ciepła produko­wana przez organizm jest wyższa niż zdolność odebrania ciepła przez otaczające środowisko. Narażenie pracownika na mikroklimat gorący stwierdzamy, gdy wskaźnik efektywnego obciążenia termicznego WBGT przekracza progowe wartości odniesienia WBGT, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U. 2021 poz. 325). Do przykładowych stanowisk pracy narażonych na mikroklimat gorący możemy zaliczyć: pracowników hut, odlewni oraz piekarzy.

 

 

Zmiany w funkcjonowaniu organizmu w mikroklimacie gorącym:  • wyczerpanie cieplne - ogólne osłabienie, zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi elektrolitycznej w organizmie
  • obniżenie sprawności psychofizycznej
  • skurcze mięśni
  • odwodnienie
215close-up-of-a-male-baker-holding-fresh-baked-bread-on-wooden-shovel-from-the-oven.jpg

 

 

Pracodawcy są zobligowani zapewnić pracownikom napoje, które umożliwią utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej. Ponadto są zobowiązani zadbać o właściwą wentylację, zapewniającą odpowiednią wymianę powietrza. 

 

Pracodawca ma obowiązek wykonywania pomiarów:

 

  •  w przypadku występowania mikroklimatu gorącego badania i pomiary wskaźników mikroklimatu wykonuje się raz w roku. Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartości wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca może wykonywać je raz na dwa lata.

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem