Sowix

Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń mogących spowodować niekorzystne dla zdrowia skutki, które są wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Obowiązek pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego dotyczy nie tylko jednorazowego przeprowadzenia takiej oceny, lecz dokonywania jej systematycznie, zwłaszcza po wprowadzeniu zmian technicznych i organizacyjnych lub gdy pojawią się nowe zagrożenia. Oferujemy ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy:

 

  • zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

  • identyfikacja zagrożeń

  • oszacowanie ryzyka 

  • określenie działań minimalizujących ryzyko zawodowe

  • dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
     
548an-accident-at-a-warehouse-man-on-floor.jpg 
Pamiętaj, że dobrze wykonana ocena ryzyka zawodowego zmniejsza ilość wypadków i ogranicza zagrożenia Twoich pracowników. Zaufaj nam, a my zaproponujemy Ci rozwiązania, które udoskonalą warunki BHP w Twojej firmie.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem