Sowix

Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Drgania mechaniczne zwane wibracjami są to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań. Drgania mechaniczne o działaniu ogólnym przekazywane są do organizmu człowieka przez jego nogi, miednicę, plecy lub boki. 

 

Skutki działania wibracji ogólnej:

 

  • zmiany chorobowe kręgosłupa (głównie odcinek lędźwiowy)
  • uszkodzenie narządów wewnętrznych
  • zaburzenie narządu równowagi
  • pogorszenie jakości wzroku
  • uszkodzenie stawów

 

 

70the-forklift-truck-is-lifting-oil-barrels.jpg

 

 

Ryzyko wystąpienia zaburzeń jest tym większe, im dłuższy czas ekspozycji na drgania i im większa ich amplituda. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166) każdy pracodawca wykorzystujący maszyny powodujące wibracje, zobligowany jest zlecić przeprowadzenie pomiarów natężenia drgań mechanicznych w środowisku pracy. Badania umożliwiają ocenienie szkodliwości drgań mechanicznych, a w następstwie dają możliwość podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych (stosowanie mat, podkładek, wibroizolatorów, siedzisk amortyzowanych). Gdy wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne przekraczają wartości progów działania oraz występuje konieczność ochrony przed zimnem i wilgocią, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom narażonym na działanie drgań ogólnych odzież ochronną.

 

 

Przypominamy Państwu, że pracodawca ma obowiązek wykonania pomiarów:

  • nie później niż w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności

  • co najmniej raz w roku, jeśli pomiar wykazał stężenie czynnika szkodliwego powyżej 0,5 wartości NDN

  • co najmniej raz na dwa lata, jeśli pomiar wykazał stężenie od 0,2 do 0,5 wartości NDN

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem