Sowix

Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Drgania mechaniczne zwane wibracjami są to niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się w ośrodkach stałych i przekazywane do organizmu pracownika przez określoną część jego ciała będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań. Drgania mechaniczne o działaniu miejscowym przekazywane są do organizmu człowieka bezpośrednio przez kończyny górne.

 

Skutki działania wibracji miejscowej:

 

  • napadowe blednięcie palców (wstrzymanie dopływu krwi)
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów nadgarstkowych
  • osłabienie mięśni, ograniczenie siły zacisku ręki
  • mrowienie i drętwienie palców i rąk
32the-industrial-builder-works-with-a-professional-angle-grinder-to-cut-bricks.jpg



Ryzyko wystąpienia zaburzeń jest tym większe, im dłuższy czas ekspozycji na drgania i im większa ich amplituda. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166) każdy pracodawca wykorzystujący maszyny powodujące wibracje, zobligowany jest zlecić przeprowadzenie pomiarów natężenia drgań mechanicznych w środowisku pracy. Badania umożliwiają ocenienie szkodliwości drgań mechanicznych, a w następstwie dają możliwość podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych. Gdy wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne przekraczają wartości progów działania pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom narażonym na drgania miejscowe rękawice ochronne. Stosowanie rękawic antywibracyjnych ogranicza drgania transmitowane z narzędzi do rąk operatora, jak również zabezpiecza ręce przed niską temperaturą i wilgocią, które zwiększają skutki oddziaływania drgań.

 

 

Przypominamy Państwu, że pracodawca ma obowiązek wykonania pomiarów:

 

  • nie później niż w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności

  • co najmniej raz w roku, jeśli pomiar wykazał stężenie czynnika szkodliwego powyżej 0,5 wartości NDN

  • co najmniej raz na dwa lata, jeśli pomiar wykazał stężenie od 0,2 do 0,5 wartości NDN

 

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem