Sowix

Pomiary stężenia rozpuszczalników organicznych

Pomiary stężenia rozpuszczalników organicznych wykonujemy, jeżeli w środowisku pracy stosowane są miedzy innymi preparaty:

 

 • środki biobójcze (dezynfekcja i dezynsekcja)
 • środki wiążące (kleje, spoiwa, impregnaty)
 • rozpuszczalniki i środki do czyszczenia
 • lakiery, farby


 

Skutki działania rozpuszczalników organicznych na organizm:

 

 • chemiczne zapalenie płuc
 • przyspieszenie oddechu
 • odruch wymiotny
 • chrząkanie
 • duszność
 • kaszel
574caleb-salomons-zpea42rviqg-unsplash.jpg

 


Jak często badać stężenie rozpuszczalników organicznych? • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk

 • raz na dwa lata jeśli wyniki badań są powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)

 • raz na dwa lata jeśli wyniki badań są powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)Wśród rozpuszczalników organicznych występują również czynniki rakotwórcze, króre należy badać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 890 z późn. zm.) dotyczącym czynników rakotwórczych i mutagennych na stanowiskach pracy. Jednym z nich jest benzen.Pomiar stężenia benzenu

 

Benzen jest niezwykle trującym i toksycznym węglowodorem aromatycznym. Wykorzystywany jest w wielu procesach jako rozpuszczalnik lub produkt wyjściowy w syntezie organicznej. Narażenie zawodowe występuje w zakładach produkujących i wykorzystujących ten związek, jak również w miejscach, gdzie są stosowane różne związki chemiczne, w których benzen występuje jako jeden ze składników lub zanieczyszczenie. Są to między innymi stanowiska pracy w przemyśle gumowym, chemicznym, farmaceutycznym. Ponadto znaczne narażenie na benzen występuje przy produkcji farb i lakierów oraz w gałęziach przemysłu, gdzie są one używane (przemysł metalowy, meblarski, poligraficzny). Benzen działa narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując senność, bóle i zawroty głowy. Benzen wykazuje działanie rakotwórcze, działa niszcząco na szpik kostny, może powodować białaczkę lub szpiczaka mnogiego. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) benzenu wynosi 1,6 mg/m3.

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem