Sowix

Pomiary stężenia metali w powietrzu

Narażenie na tlenki żelaza występuje głównie wśród górników, spawaczy, ślusarzy oraz tokarzy. Wdychanie tlenków żelaza ma działanie drażniące. Przy ciągłym narażeniu tlenki żelaza mogą osadzać się w płucach, powodując chorobę płuc – pylicę żelazową. Duże narażenie na tlenki żelaza wśród spawaczy często powoduje również chorobę płuc, zwaną „płucem spawacza”. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) frakcji wdychalnej tlenków żelaza wynosi 5 mg/m3, wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) wynosi 10 mg/m3. Natomiast dla frakcji respirabilnej wartości te wynoszą kolejno NDS - 2,5 mg/m3, NDSCh - 5 mg/m3.

 

Pomiar stężenia tlenków żelaza i manganu na stanowiskach pracy 906daniel-wiadro-gaevm4qvlbk-unsplash.jpg

 

 

Narażenie zawodowe na mangan i jego związki wiąże się z wydobyciem i przetwarzaniem rud w górnictwie, produkcją stopów i ich odlewaniem, a także z procesami spawania elektrodami zawierającymi ten metal. Przewlekłe narażenie na mangan powoduje zaburzenia objawiające się między innymi osłabieniem, sennością, dusznością, drżeniem kończyn oraz bólem głowy. Długotrwałe narażenie i zatrucie manganem pod względem klinicznym przypomina chorobę Parkinsona i ma charakter nieodwracalny. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) frakcji wdychalnej manganu wynosi 0,2 mg/m3, natomiast wartość ta dla frakcji respirabilnej wynosi 0,05 mg/m3.Pomiar stężenia ołowiu i jego związków nieorganiczych, z wyjątkiem arsenianu(V) ołowiu(II) i chromianu(VI) ołowiu(II) – w przeliczeniu na Pb 496paul-einerhand-gip8wnfjrsu-unsplash.jpg
Narażenie na ołów występuje przy produkcji: płyt akumulatorowych, kabli oraz ekranów zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym. Inną grupą zawodową narażoną na szkodliwe działanie ołowiu są instruktorzy na strzelnicach oraz osoby je obsługujące. Szkodliwe działanie ołowiu wpływa głównie na obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz nerki. Ponadto wywołuje niedokrwistość i działa szkodliwie na układ oddechowy. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) frakcji wdychalnej ołowiu wynosi 0,05 mg/m3.Jak często badać stężenie metali?

 

 

  • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk

  • raz na dwa lata jeśli wyniki badań są powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)

  • co najmniej raz w roku jeśli wyniki badań są powyżej 0,5 wartości NDS

 

 

 

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem