Sowix

Hałas na stanowiskach pracy

Hałas jest jednym z najczęściej występujących zagrożeń fizycznych w środowisku pracy. Definiowany jest jako każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Długotrwała ekspozycja na wysokie poziomy dźwięku (powyżej 80-85 dB) stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników.

 

Skutki działania hałasu:

 • ograniczenie poziomu koncentracji
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • podwyższone ryzyko wypadku
 • spadek wydajności pracy
 • stres związany z pracą
 • uszkodzenie słuchu
582jakie-uszkodzenia-sluchu-powoduje-halas-1140x760.jpg

 

 

Pracodawca przede wszystkim powinien zastosować odpowiednie środki techniczne takie jak na przykład wyciszenie hałaśliwych maszyn, wykonanie adaptacji hali. Gdy w dalszym ciągu występuje przekroczenie dopuszczalnych wielkości hałasu, pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć pracowników w indywidualne ochronniki słuchu, takie jak stopery, nauszniki ochronne.

 

Jak często badać hałas?

 

Obowiązek i częstotliwość wykonania przez pracodawcę pomiarów hałasu na stanowiskach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 33, poz. 166).  Zgodnie z jego treścią pomiary wykonuje się:

 

 

 • do 30 dni od uruchomienia stanowiska pracy — w przypadku nowo powstałych stanowisk

 

 • co najmniej raz na dwa lata — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN)

 

 • co najmniej raz w roku — jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN
   
 • jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów

Masz pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem